Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm

ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM

ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM: Her türlü büyüklüğün, her türlü keremin sahibi olan.

  • Kur’an’da Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm İsmi

“Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yüceler yücesidir.” (Rahman 78)

  • Hadislerde Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm İsmi

“Rasulullah (s.a.v) bir adamın, “Ey Celal ve ikram sahibi!” diye dua ettiğini duydu ve:

– Duan kabul edildi, iste! Buyurdu.

Bir adamın da, “Allah’ım! Sen’den sabır isterim” dediğini duydu ve:

– Sen bela istedin! Allah’tan afiyet iste! buyurdu.” (Tirmizi 3527)

  • Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm Olan Allahâ Dua Edelim

Rasulullah (s.a.v) namazdan sonra şöyle dua ederdi:

“Allah‟tan bağışlanma dilerim. (üç defa) Allah‟ım! Sen selamsın, her türlü eksiklikten selamettesin. Selamet (barış ve mutluluk) sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi! Sen yüceler yücesisin.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 1155 – işlerin kolaylığı için okunur.

Zikir Niyeti:

Halk arasında saygınlık kazanmak isteyenler, günde 100 kere “Ya Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm” ismini okusunlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!