Tevekkül Duaları

ALLAH’A HAVALE ET. GERİSİNE KARIŞMA, TEVEKKÜL ET.

Allahümme eslemtü nefsi ileyke. Ve veccehtü vechî ileyke. Ve fevvadtü emri ileyke. Ve elce’tü zahri ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke. La melce’e, vela mencee minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitabikellezî enzelte, ve binebiyyikellezî erselte.”

Meali:

Allah’ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim. İşimi sana havale ettim. Sırtımı sana hem korkarak, hem de ümid ederek dayadım. Zaten senden başka sığınacak, senden başka dayanacak melce’ ve mence’de yoktur. Kurtarış ve himaye ancak sendendir, sana mahsustur. Allah’ım indirdiğin kitabına, gönderdiğin Peygamberine iman ettim. Bu hal ve iman ile uykuya yatıyorum.

Hz. Ali’nin İşrakiye Duası, muazzam bir tevekkül Duasıdır. İşrakiye Duası’nın tamamını sitemizde bulabilirsiniz.

Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim!
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Beni kudretinle zâlimlerden koru!

BİR BAŞKA TEVEKKÜL DUASI

Ey benim sıkıntılı zamanımda imdadıma yetişen ALLAHIM…

EY benim dua ettiğimde duama icabet eden ALLAH’ım…

EY benim şiddetli zamanlarımda benim yegane sığındığım ALLAHIM…

EY çaresiz kaldığımda imdadıma yetişen ALLAHIM İMDADIMIZA YETİŞ.

Kapından başka kapı aratma bizi bize bizi nefsimize bırakma.