Şükür Duaları

YEMEK VE ŞÜKÜR DUASI

Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdülillâhi’llezî et’amenâ ve sekânâ ve cealnâ minel müslimîn.Nimetu celillullah,Berakati Halillullah Şefaat ya Rasulullah, Külû ve’şrabû ve lâ tüsrifû, İnnehû lâ yuhibbü’l müsrifîn. Allahumme zid velâ tengus bi-hürmeti-l Fatiha…”

Anlamı;

“Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur. Hamd Allaha mahsustur.

Hamd bizi doyuran, içiren, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.

Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Allahım Fatiha suresi hürmetine arttır eksiltme.

AMİN…”

Hz. Peygamberimiz yemeklerden sonra şöyle şükrederdi

  • Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamd olsun.”

(Tirmizî, “Deâvât”, 56)