Mâlikü’l-Mülk

MÂLİKÜ’L-MÜLK

MÂLİKÜ’L-MÜLK: Mülkün gerçek sahibi olan

  • Kur’an’da Mâlikü’l-Mülk İsmi

“De ki: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir ve dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik Sen’in elindedir. Gerçekten Sen her şeye kadirsin.” (Ali İmran 26)

  • Hadislerde Mâlikü’l-Mülk İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah katında isimlerin en çirkini, adamın “Melikü‟l-Emlak (Padişahların padişahı) diye isimlenmesidir.” (Buhari, Edeb 114. Müslim, Adab 38.)

  • Mâlikü’l Mülk Olan Allah’a Dua Edelim

Göklerin ve yerin mülkü senindir Allah’ım!

Senindir her ne varsa Yarattığın kâinatta!

Eşyanın Sahibi Sensin Allah’ım!

Esir etme bizi eşyaya!

Sureti en güzel yaratan Sensin Allah’ım!

Suretin aşığı etme bizi bu dünyada! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 212 – Mal ve kazanca zarar gelmemesi için

Zikir Niyeti:

Mâlikü’l-Mülk ismini zikredenin mülkü çok olur. Fakirlikten kurtulur. Rütbe ve makamı yükselir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!