Hz. Ali İşrakiye Duası

Hz. Ali tarafından okunan İşrakiye duası hakkında bilgi..

İşrakiye, muazzam bir tevekkül duasıdır. Dua da geçen “Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim!” cümlesi ile kul, kendi aczini anlar, Allah (C.C.) ın rahmetine iltica eder. Dua’da hususan, El Kaviyy, El- Metin, Er-Rahim ismi ile doğrudan,  El- Vekil ve En-Nasir ismi ile Cenab’ı Hak’tan yardım talep edilmektedir.

İŞRAKİYE DUASI

Allah’ın Nuru doğdu ve parladı
O’nun Kelâmı açığa çıktı
Emirleri belli oldu Hükümleri gerçekleşti
Ben Allah’a O’nun dilediği irade ettiği her şeye tevekkül ettim!
Allah’ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur!

Ben Allah’ın gizli ve ihsankârâne lütuflarına
O’nun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine
O’nun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım!
Ben Allah’ın rahmetine O’nun koruyup gözetmesine ilticâ ettim!
Onun Resûlüne (sallallahu aleyhi ve selem) boyun eğdim!

Ben Kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allahın güç ve kuvvetinden yardım istedim!
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey Allah’ım! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey Allah’ım Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Beni kudretinle zâlimlerden koru!
Ey pek güçlü olan Kaviyy!
Ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi Metin!
Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Yalnızca Sen’den yardım isteriz!

Ey Allah’ım!
Ey herkesten önce yetişen ve yardım eden!
Ey bütün sesleri işiten!
Ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan!
İmdadıma yetiş! Bana yardım et!
Beni dünyanın zillet ve belâlarından ve âhiret azabından koru!
Büyük ve Yüce Allah celle celâlihu dan başka hiçbir kimsenin gücü ve kuvveti yoktur!
Âmin!..