Ez-Zahir

EZ-ZAHİR

EZ-ZÂHİR: Gücü ve saltanatıyla apaçık ortada olan, varlığı kesin delillerle bilinen.

  • Kur’an’da Ez-Zâhir İsmi

“O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.” (Hadid-3)

  • Hadislerde Ez-Zâhir İsmi

“Allahım! Sen evvelsin, senden önce olan yoktur; sen âhirsin, senden sonra da hiçbir şey yoktur. Sen zâhirsin, senden daha açık ve üstün olan yoktur; Sen bâtınsın, senden daha gizli ve senden öte hiçbir şey yoktur…”(Müslim, “Zikr” , 61; Tirmizî, “Da’avât)

  • Ez-Zâhir Olan Allah’a Dua Edelim

Dağların heybetinde, kudretiyle zâhir olan Sensin.
Baharın güzelliğinde, sanatıyla zâhir olan Sensin.
Anaların şefkatinde, merhametiyle zâhir olan Sensin.
Gökleri ve yeri varlığına nişâne yapan Sensin.
Delillerin her yerde, aç kapalı gözlerimizi!
Varlığın aşikâr, gönül gözüyle görenlerden eyle bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 1106 – Her meselenin zuhuru için

Zikir Niyeti:

Şeytanın vesvesesinden kurtulmak isteyen  “Ya Zâhir, Ya Bâtın” isimlerini 100 defa okuyabilir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!