Et-Tevvab

ET-TEVVAB

ET-TEVVÂB: Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayan

  • Kur’an’da Et-Tevvâb İsmi

“Kim haksız davranışından sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.” (Maide 39)

“İman eden erkeklerin ve kadınların da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.” (Ahzab 73)

  • Hadislerde Et-Tevvâb İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Hatalarınız göğe ulaşsa sonra tevbe etseniz yine de Allah kulun tevbesini kabul eder. (İbni Mace/Kitabu‟z-Zühd 4248)

  • Et-Tevvâb Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Tevvab! Kusurları ancak sen bağışlarsın. Tevbeleri ancak sen kabul edersin. Biz nefsimİze zulmettik. Bize acı. Bize merhamet et. Tevbelerimizi kabul et.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 409 – Tövbelerin kabulü için

Zikir Niyeti:

Tövbelerinin kabulünü isteyenler kuşluk namazından sonra 300 defa “Ya Tevvâb” ismini okumalıdırlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!