Es-Semi

ES-SEMİ

ES-SEMÎ: Her şeyi işiten

Allah Teâlâ tüm sesleri işitir. Mesafeler O’nun işitmesine engel olmaz.

  • Kur’an’da Es-Semî İsmi

“Şüphesiz Allah işitendir ve yakındır.” (Sebe 50)

“Muhakkak ki Allah, hakkıyla gören, hakkıyla işitendir.” (Hac 61)

  • Hadislerde Es-Semî İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Kabul edileceğine kesin inanarak Allah’a dua edin. Ve iyi bilin ki, Allah ne istediğinden gafil ve umursamayan bir kalbin duasını kabul etmez.” (Tirmizi 3479.)

  • Es-Semî Olan Allah’a Dua Edelim

Es-Semî ismin ile her şeyi işiten Rabbim!
Kalbimizdeki en gizli dualarımızı duyan Sensin
Her Sesi bir anda, eksiksiz işiten Sensin.
Bizlere kulak verip, işittiren de Sensin.
Kulaklarımızı haram sözler duymaktan koru! Amin.

  • Hani Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 180 – Duaların kabulü için okunur.

Zikir Niyeti:

Perşembe günü, kuşluk namazının ardından 500 kere “Ya Semî” ismi şerefinin okunması tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!