Es- Selam

ES-SELAM

ES-SELAM: Her türlü noksanlıklardan selamette olan.

Kullarına Rahmet ve bereket ihsan eden. Onları emniyetli ve güvende kılan ve selamete kavuşturan.

Cennet ismi  yerine de “Dâru’s-Selâm” menzili adı verildiği görülmektedir.

  • Kur’an’da Es-Selam İsmi

 “O, kendisinden başka ilah olmayan, hükümran, çok kutsal; esenlik veren, güvenlik veren, görüp gözeten, güçlü, buyruğunu her şeye geçiren, ulu olan, Allah’tır. Allah onların koştukları eşlerden (ortaklardan) münezzehtir.” ( Haşr 23)

  • Hadislerde Es-Selam İsmi

Hz. Peygamberimiz  (s.a.v)‟in her namazda sonra

“Allahumme ente’s-Selâm ve minke’s-Selâm. (Allah’ım! Selâm olan Sensin ve esenlik, barış da Sendendir.) diye dua ederdi.

  • Es- Selam Olan Allah’a Dua Edelim

“Allahumme ente’s-Selâm ve minke’s-Selâm. (Allah’ım! Selâm olan Sensin ve esenlik, barış da Sendendir.) Bizi de sahil-i selamete ulaştır ve esenlik ver.

  • Hangi niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Huzurlu ve selim bir kalp için, sıkıntılardan kurtulmak için ve cenneti istemek için “Selam” ismi 131 defa okunmalıdır.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!