Eş-Şekür

EŞ-ŞEKÛR

EŞ-ŞEKÛR: Kendi rızası için yapılan iyi işleri, ziyadesiyle mükâfatlandıran.

 Kur’an’da Eş-Şekûr İsmi

“Derler ki, bizden hüznü gideren Allah’a hamdolsun. Muhakkak ki bizim Rabbimiz çok bağışlayan, yapılan şükrün karşlığını tam verendir.” (Fatır 34)

 “Eğer Allah rızası için güzel bir borç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını tam olarak verendir, çok yumuşak huyludur.” (Teğabün 17)

  • Hadislerde Eş-Şekûr İsmi

Muaz bin Cebel (r.a) şöyle anlatıyor:

“Rasulullah (s.a.v) bir gün elimden tuttu ve bana şöyle buyurdu:

“Ey Muaz! Vallahi ben seni seviyorum!”

Ben de: “Anam babam sana feda olsun ey Allah’ın Rasulü! Vallahi ben de seni seviyorum” dedim.

Bunun üzerine şöyle buyurdu:

“Ey Muaz! Sana bir şey tavsiye edeceğim.

Allah’ım! Seni zikretmek, Sana şükretmek ve güzel bir şekilde ibadet etmek konusunda bana yardım et.”

Bu duayı mutlaka her namazın ardından oku.”  (Ebu Davud 1522. Nesai/Sehv 60)

  • Eş-Şekûr Olan Allah’a Dua Edelim

“Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr”

Anlamı: “Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabaha (akşama) kadar bizim yanımızda kalması yalnız Sendendir. Senin ortağın yoktur. Sana hamd ve şükrediyoruz.”

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 526 – Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.

Zikir Niyeti:

Gönlü daralanlar için, bir bardak suya 41 defa “Ya Şekûr” isminin okunup birazının içilmesi ve kalanında yüze göze sürülmesi tavsiye edilmiştir

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!