Eş-Şehid

EŞ-ŞEHİD

EŞ-ŞEHÎD: Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

  • Kur’an’da Eş-Şehîd İsmi

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmadığına şahitlik eder. Melekler ve adalette sebat eden ilim adamları da buna şahitlik ederler.” (Ali İmran 18)

“Allah onların yaptıklarını bir bir saymıştır. Oysa onlar unutmuşlardır. Hâlbuki Allah her şeye şahittir.” (Mücadele 6)

  • Hadislerde Eş-Şehîd İsmi

Rasulullah (s.a.v) Allah’tan şehadeti isteyerek şöyle buyurmuştur:

“Muhammed’in hayatı elinde olan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda yaralanan bir kimse, kıyamet günü yaralandığı şekilde gelir. Yarasının rengi kan rengi, kokusu ise misk kokusudur. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, eğer benden ayrı kalmak istemeyen bazı mü’minler olmasaydı, Allah yolunda savaşa giden hiçbir seriyyeden geri kalmazdım. Fakat savaşa çıkmak için imkân bulamayan, benim de kendilerine bir şey veremediğim ve benden ayrı kalmak istemeyen mü’minler var. Canımı elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Allah yolunda cihad ederek öldürülmemi, sonra tekrar dirilip tekrar öldürülmemi, sonra yine dirilip yine öldürülmemi arzu ederdim” (Buhari/Kitabu‟l-Cihad ve‟s-Siyer 14. Müslim/Kitabu‟l-İmara 103.)

  • Eş-Şehîd Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Yüce Yaratıcı!

Ey nefsimin fısıldadıklarını bile bilen!

Ey şah damarımdan daha yakın bana!

Ey bana benden daha yakın!

Ey Şehîd!

Ey Allah!

Şahîd olduğun günahlarımızı affet!

Beni bağışla Allah’ım! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 319 – Şehid olmak, heybetli olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Çocuğunun huyunun güzel olmasını dileyenler, sabah namazından sonra uyuyan çocuğunun yüzüne doğru 21 defa “Ya Şehîd” ismini okumalı ve sonra güzel ahlak sahibi olması için dua etmelidir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!