Es-Samed

ES-SAMED

ES-SAMED: İhtiyaçları ve dileklerde kendisine başvurulan.

  • Kur’an’da Es-Samed İsmi

“De ki: O Allah birdir, Samed’dir, O doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’nun eşi ve benzeri değildir.” (İhlâs Suresi)

  • Hadislerde Es-Samed İsmi

“Her kim, ‘Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur, O tektir, ortağı yoktur; Muhammed O’nun kulu ve elçisidir; İsa da Allah’ın kulu ve Allah’ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve Allah tarafından (gelen) bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır.’ derse Allah onu, cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar.” (Müslim, Îmân, 46)

  • Es-Samed Olan Allah’a Dua Edelim

Ey her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed!
İhtiyacımız çok, isteğimiz hadsiz, cömertliğinle ağırla bizi! Âmin

  • Hani Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 134 – Hiç kimseye muhtaç olmamak için

Zikir Niyeti:

Haramdan sakınmayı arzu edenler, seher vakitlerinde 134 kere “Ya Samed” ismini okusunlar

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!