Er- Rezzâk

ER- REZZÂK

ER-REZZÂK: Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

  • Kur’an’da Er-Rezzâk İsmi

“Yeryüzündeki bütün canlıların rızıklarını Allah verir..” (Hud 6)

“Nice canlı vardır ki, rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size de rızık veren Allah’tır. O her şeyi işiten ve bilendir.” (Ankebut 60)

  • Hadislerde Er-Rezzâk İsmi

Rasulullah (s.a.v) Cuma günü mescidde hutbe okurken, Medine‟ye yeni giren bir ticaret kervanının davul sesleri her taraftan duyulmaktaydı. Kervan sesini duyan pek çok Müslüman Rasulullah (s.a.v)‟ı ayakta bırakarak kervana doğru koşuyorlar. Ticareti, oyun ve eğlenceyi görünce Peygamberi ayakta dikiyorlar. Rabbimiz de “Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır” buyurarak, Peygamberi ayakta bırakmanın büyük saygısızlık olduğunu, bu davranışın Yahudileşmeye doğru bir adım olduğunu bize öğretiyor.

  • Er-Rezzâk Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Rezzak olan Allah’ım!

Bize helal rızık ver ey Rabbim!

Verdiğin helal rızıktan Senin rızan için infak etmemizi nasip et!

Rızkın kefili olan Sensin Rabbim!

Bizi bu dünyada ve ahirette en güzel rızıklarla rızıklandır!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı : 308 – Bol rızıklı ömür için okunur.

Zikir Niyeti:

Sabah namazından sonra, rızkın bereketlenmesi için, evin sağ köşesinden başlayarak her köşede 10 defa “Ya-Rezzâk” denilmesi tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!