Er-Reşîd

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD: Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran

  • Kur’an’da Er-Reşîd İsmi

“İman eden adam dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, size rüşd yolunu göstereyim.” (Mü’min 38)

“Biz İbrahim’e rüşdü daha önceden verdik. Biz onu biliyorduk.” (Enbiya 51)

  • Hadislerde Er-Reşîd İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah kimin hayrını isterse onu dinde fakih (dinde derin ve ince anlayış sahibi) kılar ve ona olgun olmasını ilham eder.” (Buhari/İlim 13. Müslim/Zekât 23.)

  • Er-Reşîd Olan Allah’a Dua Edelim

Rasulullah (s.a.v) Hz. Aişe’ye “Duaların kısa ve özlüsü” olarak şu duayı öğretmiştir:

“Allah‟ım! Hayırların hepsini Sen‟den isterim. Acilini ve acil olmayanını, bildiğimi ve bilemediğimi. Bütün kötülüklerden de Sana sığınırım. Acilinden ve acil olmayanından, bildiğimden ve bilmediğim den. Senden, cenneti ve beni ona yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cehennemden ve beni ona yaklaştıracak söz ve amellerden de Sana sığınırım. Hz. Muhammed (s.a.v) Sen’den neyi istediyse, ben de Sen’den onları isterim. Ve yine Hz. Muhammed (s.a.v) hangi şeyden sığındıysa, ben de onlardan Sana sığınırım. Benim için takdir ettiğin kaza ve kaderin sonucunu hayır/rüşd kıl.” (İbn Mace 3846-Ahmed 6/183- İbn Hıbban 1/302.)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 514 – İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için

Zikir Niyeti:

Hal ve hareketlerindeki kusurları düzeltmek için, günde 1000 defa “Ya Reşîd” ismi okunabilir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!