Er-Rauf

ER-RAUF

ER-RAÛF: Çok şefkat sahibi, merhameti pek geniş

  • Kur’an’da Er-Raûf İsmi

“İnsanlardan öyleleri de vardır ki, Allah’ın rızasını kazanmak için kendi canını feda eder. Allah da kullarına karşı çok şefkatlidir.” (Bakara 207)

“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O’dur. Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” (Hadid 9)

  • Hadislerde Er-Raûf İsmi

Rabbiniz gerçekten çok merhametlidir. Kim içinden bir iyilik yapmayı geçirirde onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa on katından yedi yüz katına hatta kat kat fazlasına kadar iyilik sevabı yazılır. Kim de içinden bir kötülük yapmayı geçirir de onu yapmazsa, ona bir iyilik sevabı yazılır. Eğer onu yaparsa bir kötülük günahı yazılır veya Allah onu siler. (Dârimî, Rikâk, 70)

  • Er-Raûf Olan Allah’a Dua Edelim

Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rahîmi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç
duymayacak bir merhamet ihsan eyle. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 287 – Hiçbir varlıktan zarar görmemek için

Zikir Niyeti:

Öfkelenen insan, bu öfkesini yatıştırmak için 10 kere “Ya Raûf” demeli; ardından 10 kere de salât-ı şerife okumalıdır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!