Er-Rakib

ER-RAKİB

ER-RAKÎB: Bütün varlıklar üzerine gözcü olan.

  • Kur’an’da Er-Rakîb İsmi

“Allah her şeyi gözetleyendir.” (Ahzab 52)

“İnsanın ağzından ne zaman bir söz çıksa yanında hemen onu kaydeden ve zapt eden bir melek vardır.” (Kaf 18)

  • Hadislerde Er-Rakîb İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Şu üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına varır: Allah ve Rasulü’nün kendisine her şeyden daha sevimli olması, sevdiğini sadece Allah için sevmesi, Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra, tekrar küfre dönmekten ateşe atılacakmışçasına nefret etmesi.” (Buhari; İman,14, Edeb,42, Müslim; İman,66,67, Tirmizi; İman,10, Nesei, İman,3, İbni Mace; Fiten,23, Müsned; 3:103,172,275)

  • Er-Rakîb Olan Allah’a Dua Edelim

Her şeyi hakkıyla gören Allah’ım!
Yalnız Senin Yardımını umanlardan ve yalnız Senin Affına sığınanlardan eyle beni!

  • Hani Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 312 – Her işte Allah’ın koruması altında olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Hamile kadınların doğum zahmetinden kurtulmak için, çok okumaları tavsiye edilmiştir.

Sabah namazının ardından 612 defa Ya Rakib ismini zikreden Allah’ın himayesine girer.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!