Er-Rahim

ER-RAHİM

ER-RAHİM: Ahirette yalnızca mü’minlere Merhamet Eden

Besmele ile Rahman ve Rahim olan Allah’tan merhamet istemekteyiz. Kula Cenab’ı Hak’tan gayrı kimse merhamet edemez. Ancak O acır. O korur. O merhamet eder.

  • Kur’an’da Er-Rahim ismi

Rahîm ismi Kur’an’da 114 kez geçmektedir. 72 yerde Gafur ismi ile beraber kullanılmaktadır. Bu Allah’ın hem günahları bağışlayıcı olduğunu hem de kullarına merhamet edici olduğunu ifade eder.

Şüphesiz ki iman edip hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, Allah‟ın rahmetini ümit edenlerdir. Allah Gafûr ve Rahîmdir.” (Bakara 218)

“Ettiği zulümden sonra tevbe edip düzelen kimse, bilsin ki Allah onun tevbesini kabul eder. Allah Şüphesiz bağışlayandır, merhametli olandır.” (Maide 39)

Allah, tevbe ettikleri için onların tevbesini kabul etmiştir. Çünkü O tevbeleri kabul eden, merhametli olandır.” (Tevbe 118)

  • Hadislerde Er-Rahim İsmi

Hz. Cerir (r.a) anlatıyor: “Rasulüllah (s.a.v) Ģöyle buyurdu:

“Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.” (Buhâri, Tevhid 2, Edeb 27)

Hz. Ebu Hureyre (r.a) anlatıyor: “Rasulullah (s.a.v) buyurdular ki: “Bir adam yolda yürürken susadı ve susuzluğu arttı. Derken bir kuyuya rastladı. içine inip susuzluğunu giderdi. Çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine: “Bu köpek de benim gibi susamış” diyerek tekrar kuyuya indi. Mestini su ile doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeği suladı. Allah onun bu davranışından memnun kaldı ve günahlarını affetti.” (Müslim, Selâm 153)

  • Er-Rahim Olan Allah’a Dua Edelim

-“Nuh dedi ki: “Ey Rabbim! Ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen ben ziyana uğrayanlardan olurum.” (Hud 47)

Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet! Bizi bağışa! Bize acı! Sen bizim mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara 286)

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin.” (Ali İmran 8)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Rahman ve Rahim ismi, başta Hz. Ali (r.a) olmak üzere bir çok islam Alimi tarafından ism-i Azam olarak kabul edilmiştir. Çünkü her hayırlı işte besmele ile başlanmaktadır.

Cenab’ı hak, bir kuluna acır, merhamet eder, o kulun dostu olursa. Her şey o kula dost olur.

Dua da edep, tevazu ve mahviyetle, kulun kusurunu anlayarak, dergah-ı İlahiye el açmasıdır.

İşte bu nedenle, kul dua ederken, önce kusurlarının affı için tevbe eder, Allah’ın mağfiretini ve kendisine merhamet etmesini ister.

Zikir niyeti:

İki cihan saadeti için, tehlikelerden korunmak için 256 defa okunması tavsiye edilmiştir.

Zikri

-
+
Field is required!