Er-Râfi

ER-RÂFİ

ER-RÂFİ: Yukarı kaldıran, aşağı olanı yükselten.

  • Kur’an’da Er-Râfi İsmi

“Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten Allah’tır…” (Râd 2)

“Sizin üzerinize Tur’u yükseltmiştik.” (Bakara 163)

  • Hadislerde Er-Râfi İsmi

Halifeliği döneminde Hz. Ömer Mekke’ye bir vali tayin ediyor. Daha sonra o valiyi Medine’de görüyor.

“Sen burada ne arıyorsun? Ben seni Mekke’de görevlendirmedim mi?” diye soruyor.

Adam: “Evet ama önemli bir iş için geldim. Yerime de azatlı kölelerimizden İbn-i Ebza’yı bıraktım” diyor.

Hz. Ömer daha çok kızarak: “O kadar sahabenin başına bir köleyi mi bıraktın?” diyor.

Adam da: “Evet çünkü o, Kur’an’ı ve Allah’ın hudutlarını iyi bilir” cevabını veriyor.

Bunun üzerine Hz. Ömer sakinleşerek: “Dostum Muhammed (s.a.v) Şöyle buyurmuştu: “Muhakkak ki Allah, bu Kur’an sayesinde kimi toplumları yüceltir, kimi toplumları ise alçaltır.” (Müslim 817. İbni Mace 218. Darimi 3365. Ahmed 233)

  • Er-Râfi Olan Allah’a Dua Edelim

Ey yücelttiğini kendinden başka alçaltacak olmayan Râfi!

Salih kullarının derecelerine yükselt bizleri de!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 351 – İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için okunur.

Zikir Niyeti:

Zalim bir kimsenin yanına girmeden evvel 70 kere “Ya Râfi” isminin okunması tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!