En-Nûr

EN-NÛR

EN-NÛR: Âlemleri nurlandıran; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere aydınlık yağdıran.

  • Kur’an’da En-Nûr İsmi

“Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir. O billur da inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nispet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani o ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. Neredeyse kendisine ateş değmese bile ışık verir. Bu ışık, nur üstüne nurdur. Allah insanlara işte böyle misaller verir. Allah her şeyi iyi bilendir.” (Nur 35)

  • Hadislerde En-Nûr İsmi

“Müminin ferasetinden sakının! Çünkü o Allah’ın nuruyla bakar.” (Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16, Suyûtî, el-Câmiu’sSağir, 1, 24)

  • En-Nûr Olan Allah’a Dua Edelim

Rasulullah (s.a.v) namaza başlarken şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Bütün hamd ve övgüler sana’dır. Sen göklerin, yerin ve içindekilerin nurusun.”

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 256 – Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak.

Zikir Niyeti:

Kalbini nurlandırmak isteyenler, günde 256 defa “Ya Nûr” ismini okumalıdırlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!