En-Nâfi

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ: Hayır ve fayda verici şeyleri yaratan

  • Kur’an’da En-Nâfi İsmi

“Allah’ı bırakıp da sana fayda sağlayamayacak ya da zarar veremeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan o takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.” (Yunus 106)

  • Hadislerde En-Nâfi İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Mü’minin durumu, ekine benzer. Rüzgârlar onu bir o tarafa, bir bu tarafa eğer, doğrultur, bazen yere yatırır. Nihayet ona ölüm gelir. Kâfirin durumu ise, “ladin” ağacına benzer. Ona hiçbir şey isabet edip onu eğemez. Sonunda o bir defa da kökünden kopar, mahvolur gider.” (Darimi\Kitabu‟r-Rikak 2752.)

  • En-Nâfi Olan Allah’a Dua Edelim

Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdâdıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle, bana yardım eyle! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 201 – Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak.

Zikir Niyeti:

Rızkın bollaşması için 201 kere bu ismin okunmasında fayda vardır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!