El-Veliyy

EL-VELİYY

EL-VELİYY: İyi kullarına dost olan, dostlarına yardım eden

  • Kur’an’da El-Veliyy İsmi

“Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlerin dostları ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlığa götürür.” (Bakara 257)

“…Allah mü’minlerin velisidir.” (Araf 68)

  • Hadislerde El-Veliyy İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Allah kudsi hadiste şöyle buyurur:

“Kim benim dostuma düşmanlık yaparsa ben de ona harp ilan ederim. Kulum bana en güzel, kendisine farz kıldığım şeyleri yerine getirerek yaklaşır. Bundan sonra farzların dışındaki nafilelerle sürekli bana yaklaşmaya devam eder. Sonunda ben onu severim. Onu sevdiğimde ise onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini kendisine veririm. Bir şeyden bana sığınırsa sığındığı şeyden onu korurum. Mü‟min kulumun canını almak dışında yapacağım hiçbir işte tereddüt etmedim. Çünkü kulum ölümden hoşlanmıyor, ben de onun hoşlanmadığı şeyi istemiyorum.” (Buhari/Öğütler 2114.)

  • El-Veliyy Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Veliyy!

Ey en güzel dost olan Rabb’im!

Bir gün bu dünyadan ayrıldığımda;

Dostlarınla kabul et beni Yanına! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 2116 – Her işinde Allah’ın yardımı için

Zikir Niyeti:

Eşinin kendine itaatli olmasını dileyen, eve girip çıkarken “Ya Veliyy” ismini okumaya devam etmelidir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!