El-Vekil

EL-VEKİL

EL-VEKÎL: Kendisine yönlendirilen işleri en güzel şekilde neticelendiren. Kullarının her ihtiyacına, her isteğine yeterli olan

  • Kur’an’da El-Vekîl İsmi

“Bir kısım insanlar mü’min’lere gelip: “Düşmanlarınız sizin için toplandı, onlardan sakının” dediklerinde bu onların sadece imanlarını artırdı ve şöyle dediler: “Allah bize yeter! O ne güzel Vekîldir.” (Ali İmran 173)

  • Hadislerde El-Vekîl İsmi

“Ey insanlar! Dikkat edin, Rabbiniz bir, atanız da birdir. Takva dışında ne Arap’ın Arap olmayana ne de Arap olmayanın Arap’a; ne beyazın siyaha, ne de siyahın beyaza bir üstünlüğü vardır …” (İbn Hanbel, 5/411)

  • El-Vekîl Olan Allah’a Dua Edelim

Ey göklerin ve yerin Rabbi olan Allah’ım!
Ey Kıyamet Gününün Sahibi olan Allah’ım!
Ey yegâne Âdil olan Allah’ım!
Ey yegâne Rezzak olan Allah’ım!
Ey Vekîl olan Allah’ım!
Sen Vekîlsin!
Sana tevekkül edenlerin işlerini en güzel şekliyle düzenleyen Sensin Allah’ım!
Sana tevekkül etmemizi nasip et bize!
Teslimiyetin kalbimize işlemesini nasip et Allah’ım! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 66 – Allah’tan her türlü yardımı görmek için okunur.

Zikir Niyeti:

Yangın, sel, fırtına gibi afetlerden korunmak isteyenler, 66 defa “Ya Vekîl” ismini okumalıdırlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!