El-Vehhâb

EL-VEHHÂB

EL-VEHHÂB: Karşılıksız, her yerde ve her zaman bağış yapan anlamındadır. 

  • Kur’an’da El-Vehhâb İsmi

“Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine de erkek çocukları bahşeder/hibe eder. Yahut onları hem erkek, hem kız olmak üzere çift verir. Dilediğini de kısır bırakır. O, her şeyi bilendir, her şeye gücü yetendir.” (Şura 49-50)

“Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından bir rahmet bağışla/hibe et. şüphesiz sen Vehhab’sın, lütfu en bol olansın.” (Ali İmran 8)

  • Hadislerde El-Vehhâb İsmi

Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“İslam’ın halkaları lime lime dökülecektir. Tıpkı bir ipin liflerinin teker teker koptuğu gibi İslam‟ın halkaları da kopacaktır. İlk kopacak halka da hüküm halkasıdır. En son kopacak halka ise namaz halkasıdır.” buyurur.

  • El-Vehhâb Olan Allah’a Dua Edelim

Nimetlerini hiçbir karşılık beklemeden devamlı veren, El-Vehhâb olan Allah’a şükürler olsun!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı : 196 – Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.

Zikir Niyeti:

Dua sırasında 7 kere “Ya Vehhâb” denilmesi, yapılan duanın kabul olmasını arttırır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!