El-Vasi

EL-VASİ

EL-VÂSİ: Rahmeti geniş ve ilmi her şeyi kuşatıcı

  • Kur’an’da El-Vâsi İsmi

“Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer onlar fakirlerse Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir.” (Nur 32)

“Eğer eşler birbirlerinden (meşru bir şekilde) ayrılırlarsa, Allah bol nimetinden her birini zenginleştirir. Allah’ın lütfu çok boldur, yaptığı işte hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisa 130)

“Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa de ki, Rabbiniz mağfireti çok geniş ve bol olandır. Bununla beraber O’nun azabı, mücrim kavimlerden geri çevrilmez, uzaklaştırılmaz.” (Enam 147)

  • Hadislerde El-Vâsi İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurur:

“Üç kişi vardır ki, onlara yardım etmek, Allah üzerine bir haktır: Allah yolunda cihad eden kişi, bedelini verip kendisini hürriyetine kavuşturmak isteyen köle, namus ve iffetini muhafaza etmek düşüncesiyle evlenmek isteyen kimse.” (Tirmizi;/Fezailül Cihad 20. Ġbni Mace/Itk 3. Nesei/Nikâh 5.)

  • El-Vâsi Olan Allah’a Dua Edelim

Senden başka ilah yoktur Allah’ım!
İlmin ile her yeri kuşatan sensin.
İkrâmın öyle geniş ki,
Her ikramınla Sana şükredenlerden eyle bizi! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 137 – Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için okunur.

Zikir Niyeti:

Her gün 137 kere “Ya Vâsi” ismini okuyan kimsenin, gönlü ferahlar ve rızkına bolluk gelir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!