El-Vâris

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS: Servetlerin gerçek sahibi olan.

  • Kur’an’da El-Vâris İsmi

“Biz refahlarına şımarmış nice memleketi helak etmişizdir. İşte yerleri! Kendilerinden sonra orada pek az oturabilmişlerdir. Onlara biz varis olmuşuzdur.” (Kasas 58)

“Rabbim! Beni bir başıma bırakma. Sen vârislerin en hayırlısısın.” (Enbiya 89)

  • Hadislerde El-Vâris İsmi

“Şunu bil ki, varlığı mümkün olan bütün varlıkların maliki ve sahibi Allah’tır. Fakat Allah kerem ve ihsan sahibi oluşu nedeniyle, bazı eşyayı geçici olarak kullarının mülkiyetine vermiştir. İnsanlar ölümlü Allah ise Baki’dir. Bu yüzden insanlar öldüklerinde sahip oldukları eşyalar, ilk sahibi olan Allah’a kalır. Allah’ın Varis olmasından maksat işte budur.”( Fahruddin Razi, şerhi esma’ül husna s. 337)

  • El-Vâris Olan Allah’a Dua Edelim

Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, âhirette de iyilik ver ve bizi cehennem  azabından koru. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 707 – Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak.

Zikir Niyeti:

Güneş doğmadan 100 kere “Ya Vâris” ismini okumak sıkıntıları giderir denmiştir.

Zikre git

Zikri

-
+
Field is required!