El-Vâli

EL-VÂLİ

EL-VÂLİ: Varlıkların işlerini yoluna koyan. Bu kocaman kâinatı ve içinde her an olup biten olayları tek başına yönetip idare eden

  • Kur’an’da El-Vâli İsmi

“…Bir toplum kendilerinde bulunan iyi özellikleri değiştirinceye kadar, Allah onlarda bulunan (güzel nimetleri) değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi, artık onun için geri çevrilme diye bir şey yoktur. Onların Allah’tan başka yardımcıları da yoktur.” (Rad 11)

  • Hadislerde El-Vâli İsmi

Yüce Allah insanların bütün düşünce ve davranışlarını bildiği, gözetlediği ve her şeye kadir olduğu halde sünneti ve engin hikmeti gereği her insanın önünde, arkasında, sağında, solunda görev yapan, onu bazı kötülüklerden koruyan ve amellerini yazan melekler tayin etmiştir. Hz. Peygamber de insanları gece ayrı gündüz ayrı meleklerin izlediğini haber vermiştir. ( Buhârî, ” Tevhid” , 23).

  • El-Vâli Olan Allah’a Dua Edelim

“Rabbim, Sen vâlisin, Sen yönlendir hayatımı, Sen şekil ver, Sen’in istediğin renkte olsun” Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 47 – Sözünün tesirli insanların sevmesi için

Zikir Niyeti:

47 kere “Ya Vâli” ismini okumak afetlere karşı koruyucu olabilir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!