El-Vacid

EL-VACİD

EL-VÂCİD: İstediğini, istediği vakit bulan

  • Kur’an’da El-Vâcid İsmi

“Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz/gördüğünüz yerde öldürün.” (Tevbe 5)

“Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi?” (Duha Suresi 7-8)

  • Hadislerde El-Vâcid İsmi

“Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler! Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hâllerini araştırmayın. Çünkü her kim onların gizli hallerini araştırırsa Allah da onun gizli hâlini araştırır. Allah kimin gizli hâlini araştırırsa onu evinde bile (gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak) rezil eder.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 35)

  • El-Vâcid Olan Allah’a Dua Edelim

İstediğini bulmak için aramak Senden uzaktır. İstediğini elde etmek için fırsat kollamaktan münezzehsin Sen. İstediğin her şey her an huzurundadır. İnsana şah damarından daha yakınsın Sen. İbadetimizle bizi kendine yakın eyle! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 196 – Kaybedilen şeyi bulmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Hile ve büyülerden korunmak isteyenler, cumartesi sabahlar 14 kere “Ya Vâcid” ismini okumalıdırlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!