El-Müzil

EL-MÜZİL

EL-MÜZİLL: Zillete (aşağılanmış hale) düşüren, hor ve hakir eden. Dilediğinin saygınlığını ve şerefini gideren.

  • Kur’an’da El-Müzill İsmi

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Rasulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.” (Tevbe 29)

“Biz de Musa’ya “Asânı at!” diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yapmakta oldukları yok olup gitti. İşte Firavun ve kavmi orada yenildi ve küçük düşerek geri döndüler.” (Araf 117-119)

  • Hadislerde El-Müzill İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Obur hayvanların yiyecek çanağına üşüştüğü gibi diğer milletlerin de sizin üzerinize üşüşmeleri yakındır.

Denildi ki: “Ey Allah’ın Rasulü! Bu durum o gün azlığımızdan dolayı mı başımıza gelecek?”

Rasulullah (s.a.v): “Hayır! O gün sizler çok olacaksınız. Ama selin üzerindeki çer çöp gibi dağınık ve zayıf olacaksınız. Allah sizin korkunuzu düşmanlarınızın kalbinden çıkaracak ve sizin kalplerinize vehn atacaktır” buyurdu.

Oradakiler: “Ey Allah’ın Rasulü! Vehn nedir?” diye sordular.

Rasulullah (s.a.v) da: “Dünya sevgisi ve ölümden hoşlanmamaktır” buyurdu.” (Ebu Davud/Melahim 5)

  • El-Müzill Olan Allah’a Dua Edelim

Kendisinden uzaklaşan kullarını zillete düşüren Allah’ım!

Yüce adın ve kıldığım namazlar hürmetine, beni senden uzaklaşanlardan etme! Amin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 770 – Düşmanları zelil etmek için

Zikir Niyeti:

Zalim kimselerin şerlerinden korunmak için secde halinde iken, 75 defe “Ya Müzill” isminin okunmasının ardından:

-Ya Rab! Korktuklarımın şerrinden sen beni koru!  diye dua edilirse, kişinin korkularından kendini güvende hissettirileceği belirtilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!