El- Mütekebbir

EL-MÜTEKEBBİR

EL-MÜTEKEBBİR: Her yerde, her şeyde, her olayda büyüklüğünü gösteren

 Kur’an’da El-Mütekebbir İsmi

Mütekebbir ismi, sadece Haşr suresinde Allah’a izafe edilerek geçmiştir. Kur’an’da toplam 6 kez geçmektedir.

“Onlara içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür! denir.” (Nahl 29)

  • Hadislerde El-Mütekebbir İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kalbinde hardal tanesi ağırlığı kadar kibir bulunan kimse cennete giremeyecektir. (Müslim/İman 31.)

  • El-Mütekebbir Olan Allah’a Dua Edelim

Musa dedi ki: “Ben hesap gününe inanmayan her kibirliden, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah‟a sığınırım.” (Mü’min 27)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

662 kere İzzete ve refaha ve itibara nail olmak için okunur.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!