El- Musavvir

ER-RAHMAN

EL-MUSAVVİR: Herşeye bir şekil ve özelik veren, farklı biçimlerde resmeden.

  • Kur’an’da El-Musavvir İsmi

İnsanoğlunun yaratılışı gerçekten mükemmel bir yaratılıştır. Allah milyarlarca insanı aynı organ ve uzuvlarla yaratmasına rağmen, hepimizin sureti birbirinden farklıdır. İkizler bile birbirlerinin tıpkısı değillerdir. Her birimizin elinde beş parmak vardır. Ancak Rabbimiz bütün insanların parmak uçlarını birbirinden farklı olarak yaratmıştır. Hiçbir insanın parmak izi diğer insanın parmak izine benzemez.

“..Sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı..” (Teğabun 3)

“And olsun ki biz insanı en güzel şekilde yarattık.” (Tin 4)

  • Hadislerde El-Musavvir İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Her kim bir resim yaparsa Allah o kimseye yaptığı o resme ruh üfleyinceye kadar yani o resmi canlı hale getirinceye kadar azâb edecektir. Gerçekten o resme ruh verebilecek güçte değildir…”

  • El-Musavvir Olan Allah’a Dua Edelim

“Bunlar iman edenler ve kalpleri Allah’ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur/mutmain olur.” (Ra’d 28)

  • Hangi Niyetle Ve Nasıl Zikretmeli?

Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz.

Zikir Niyeti:

Musavvir ismini  Günde 336 adet okuyan kişi düşmanını dost yapar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!