El-Mumit

EL-MUMİT

EL-MÜMÎT: Ölümü yaratan, öldüren.

  • Kur’an’da El-Mümît İsmi

“O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyi O diriltir, O öldürür. Zira O, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir.” (Duhan 8)

  • Hadislerde El-Mümît İsmi

Rasulullah (s.a.v)‟ın yanında bir adamdan övgüyle söz edildi.

Rasulullah (s.a.v):

Ölümü hatırlama konusunda ne durumdaydı? diye sordu.

Çok fazla hatırlamazdı, dediler.

Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v): Öyleyse söylediğiniz gibi biri değilmiş, buyurdu. (Ebu Nuaym/Hılyetu‟l-Evliya 7/299.)

  • El-Mümît Olan Allah’a Dua Edelim

Rasulullah (s.a.v)’ın sabah akşam okumamızı tavsiye ettiği şu duaya dikkat etmeliyiz:

“Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na aittir. O diriltir ve öldürür. O’nun gücü her şeye yeter.” Amin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 490 – Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek

Zikir Niyeti:

Nefsini ıslah niyetiyle, elini kalbi üstüne koyarak günde 100 defa “Ya Mümît” ismi okunabilir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!