El- Mü’min

EL- MÜ'MİN

El-Mü’min: Kendisine sığınanları koruyup rahatlatan

Kısaca manası “inanan” demektir.

  • Kur’an’da El-Mü’min İsmi

“O, onları açlıktan doyurdu ve her çeşit korkudan emin kıldı.” (Kureyş, 4)

“Ey Musa! Yüzünü dön ve korkma; çünkü sen emniyette olanlardansın.” (Kasas31)

“İnanıp yararlı işleyenlerin kötülüklerini, and olsun ki, örteriz; onları, yaptıklarından daha güzeli ile mükâfatlandırırız.”(Ankebut 7)

  • Hadislerde El-Mü’min İsmi

“Kim sabah namazını kılarsa Allah‟ın garantisi altında olur. Allah kendi garantisi altında olan kişiyi mutlaka korur.”( Tirmizi 2164)

Hasbiyallah ve ni‟me‟l-Vekîl (Allah bana her konuda yeter. O ne güzel Vekîldir.) sözü, her korkan kimse için bir güven kaynağıdır.

  • El-Mü’min Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Mü’min. Sen sana inananları koruyan gözetensin. Beni de koru ve kalbime sekinet ver Ya Rabbi.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Dünya ve Ahirette eman ve selamette olmak. Her türlü korkulardan korunmak için Mü’min ismi 137 defa okunabilir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!