El-Muktedir

EL-MUKTEDİR

EL-MUKTEDİR: Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

  • Kur’an’da El-Muktedir İsmi

“Onlar bütün ayetlerimizi yalanladılar. Biz de onları çok kuvvetli ve kudretli bir yakalayışla yakaladık.” (Kamer 42)

“…Biz onların üzerinde kesin bir otorite sahibiyiz.” (Araf 127)

  • Hadislerde El-Muktedir İsmi

“Yedi helâk ediciden sakının!” buyurdu. Sahâbîler, “Yâ Rasûlallah! Bunlar nelerdir?” diye sordular. Rasûlullah şöyle cevap verdi: “Allah’a şirk koşmak, büyü yapmak, Allah’ın haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş meydanından kaçmak ve zinadan uzak duran, hiçbir şeyden haberi olmayan mümin kadınlara zina isnad etmektir.” (Buhârî, Hudûd, 44; Müslim, Îmân, 145)

  • El-Muktedir Olan Allah’a Dua Edelim

Ey yerleri ve gökleri altı günde Yaratan Allah’ım!
Ey gecenin ve gündüzün Sahibi Allah’ım!
Ey Kudreti her şeyi Kuşatan!
Ey Muktedir!
Ey Allah!
Senin her şeye gücün yeter!
Sana mani olamaz hiçbir şey!
Hiçbir şey Seni aciz bırakamaz!
Yegâne güç ve kudret Sahibi Sensin Allah’ım!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 774 – Her işte başarılı olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Beden ve akıl kuvveti isteyenler, günde 100 kere “Ya Muktedir” ismini okumalıdırlar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!