El-Muksit

EL-MUKSİT

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan

  • Kur’an’da El-Muksit İsmi

“And olsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve nizamı indirdik.” (Hadid 25)

“Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun…” (Maide 8)

  • Hadislerde El-Muksit İsmi

“Çocuklarınız arasında adaletli davranın, çocuklarınız arasında adaletli davranın.” (Ebu Davud, Buyu, 80)

“Her hak sahibine hakkını ver.” (Buhari, Savm, 51)

  • El-Muksit Olan Allah’a Dua Edelim

Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan Sana sığınırım. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 209 – Eşler arasını düzeltmek için okunur.

Zikir Niyeti:

Huysuz bir insan,  günde 100 kere “Ya Muksit” ismini okursa, geçimli hale gelmesi umulur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!