El-Mukit

EL-MUKİT

EL-MUKÎT: Her yaratılmışın azığını ve gıdasını belirleyen, rızıkları beden ve kalplere gönderen.

  • Kur’an’da El-Mukît İsmi

“Kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyin karşılığını verendir.” (Nisa 85)

“Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım isteriz, medet umarız” (Fatiha 5)

  • Hadislerde El-Mukît İsmi

Hz. Peygamber’e, “En faziletli kazanç hangisidir?” diye sorulduğunda O, “Helâl/Makbûl bir alışveriş ve kişinin el emeğiyle kazandığıdır.” diyerek cevap vermiştir. (İbni Hanbel, III, 467)

  • El-Mukît Olan Allah’a Dua Edelim

Ey koruyan ve esirgeyen Allah’ım!

Ey rızık veren Allah’ım!

Ey yegâne ihtiyaç giderici olan Allah’ım!

Ey ezeli ve ebedi ilim Sahibi!

Mukît Adınla bize hayırlı rızıklar takdir et!

  • Hani Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 550 – Muhtaç olunan şeyi kazanmak için

Zikir Niyeti:

 

Çok ağlayan çocuk için, bir bardak suya “Ya Mukît” ismi 7 kere okunması,  sonra bu suyun çocuğa içirilmesi tavsiye dilmiştir.

 

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!