El-Mukaddim

EL-MUKADDİM

EL-MUKADDİM: İstediğini ileri geçirip, öne alan.

  • Kur’an’da El-Mukaddim İsmi

“O, dilediği şeyi mutlaka yapandır.” (Buruc 16)

“…Öyleyse hayırlarda yarışın/öne geçin…” (Maide 48)

  • Hadislerde El-Mukaddim İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak ki Allah, bu Kur’an sayesinde kimi toplumları yüceltir, kimi toplumları ise alçartır.” (Müslim 817. İbni Mace 218. Darimi 3365. Ahmed 233.)

  • El-Mukaddim Olan Allah’a Dua Edelim

Allah’ım! Yaptığım ve yapacağım, gizli ve açık işlediğim, haksızlık ettiğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. İstediğini derece bakımından öne alıp üstün tutan da, dilediğini derece bakımından geride bırakan da Sen’sin. Sen’den başka hiçbir ilah yoktur. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 184 – Daima yükselmek için okunur.

Zikir Niyeti:

Sınav öncesinde, 184 kere “Ya Mukaddim” ismini okuyan kimse, sınav stresinden ve heyecanından kurtulur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!