El-Mu’iz

EL-MUİZ

EL-MU’İZZ: İzzet verip ağırlayan. Dilediğini aziz kılan, insanların gözünde saygın hale getiren.

  • Kur’an’da El-Mu’izz İsmi

“Allah’ım! Sen dilediğine izzet veren, dilediğini ise zelil kılansın…” (Ali İmran 26)

“İnkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve şeref Allah’a aittir. O işitendir, bilendir.” (Yunus 65)

  • Hadislerden El-Mu’izz İsmi

Şeref ve izzette ölçü birimi, Kur’an’dır. İnsanları değerlendirirken Kur’an’a göre değerlendirmeliyiz. Hayatlarında Kur’an varsa onlar şereflidirler, değilse şereften uzaktırlar.

Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki Allah’ın katındaki cennetlerin sayısı kuran ayetlerinin sayısı kadardır.”

  • El-Mu’izz Olan Allah’a Dua Edelim

Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Mu’izz,
Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Amin.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 117 – Fakir ve zelillikten kurtulmak için okunur.

Zikir Niyeti:

5 vakit namazdan sonra 117 kere ” Ya Müizz celle celâlühû ” zikrine devam eden hem dünyada hem de ahirette aziz ve güçlü olur.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!