El-Muhyi

EL-MUHYİ

EL-MUHYÎ: Hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren

  • Kur’an’da El-Muhyî İsmi

“…Yer yüzüne can veren Allah, elbette ölüleri de diriltir. O her şeye kadirdir.” (Fussilet 39)

“Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere çağırdıkları zaman Allah ve Rasulünün çağrısına icabet edin. Ve bilin ki Allah kişi ile kalbi arasına girer ve siz mutlaka O’nun huzuruna toplanacaksınız.” (Enfal 24)

  • Hadislerde El-Muhyî İsmi

İslâm’ın en azılı düşmanlarından biri olan Ubey bin Halef, öldükten sonra dirilişi inkâr ettiği için, bir defasında yerden çürümüş bir kemik alıp elinde ufalamış ve Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e dönerek, alaycı bir tavırla:

“–Allâh’ın, bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun?” demişti.

Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de ona cevâben:

“–Evet, Allah seni tekrar diriltecek ve Cehennem’e koyacak!” buyurdular. (Kurtubî, el-Câmî, XV, 58; Vâhidî, s. 379)

  • El-Muhyî Olan Allah’a Dua Edelim

Rasulullah (s.a.v), uyandığı zaman şu duayı okumuş, bize de okumamızı tavsiye etmiştir:

“Bizi öldükten (uykuya daldıktan) sonra dirilten Allah‟a hamdolsun. Dönüş O‟nadır. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 68 – İşlerin başarılı olması için okunur.

Zikir Niyeti:

Hastalara 7 defe 7 gün üst üste “Ya Muhyî” ismi şerifinin okunması tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!