El-Muhsi

EL-MUHSİ

EL-MUHSÎ: Her şeyin sayısını tek tek bilen

  • Kur’an’da El-Muhsî İsmi

“Allah peygamberlerin yanında olan bilgileri çepeçevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymış, kaydetmiştir.” (Cin 28)

  • Hadislerde El-Muhsî İsmi

Hz. Ebu Hüreyre (Radıyallahu anlı) anlatıyor:

“Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bir gözcü seriyye gönderdi… Öldürmek üzere Hubeybi, Harem bölgesinden çıkardılar. Orada: “Beni bırakın iki rek’at namaz kılayım!” dedi. (Bıraktılar namazını kılınca) geri geldi. “Eğer ölümden korktu demeyecek olsaydınız daha fazla kılacaktım!” dedi. İdam sırasında namaz kılmayı ilk sünnet kılan kimse Hubeyb idi. “Allah’ım, onların hepsini say, (dağınık dağınık öldür)” dedi. Sonra şu beyitleri terennüm etti: “Müslüman olarak öldürüldükten sonra gam yemem, Nerede olursa olsun Allah için ölüyorum. Bu ölüm O’nun zatı (nın rızası) yolundadır. Dilerse O, darmadağınık uzuvların eklemleri üzerine bereket verir. Sonra Hubeyb: “Allah’ım, Resulüne selamımı götürecek kimse bulamıyorum, sen duyur” der.( Buharı, Megazi, 38, 9, 170, Tevhid 14; Ebu Davud, Cihad 115, (2660, 2661 ), Cenaiz 16)

  • El-Muhsî Olan Allah’a Dua Edelim

“Ya Rabbi! Bize Peygamberlere lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza, Nebilere lütfettiğin ilhama benzer bir ilham gücü ve Velilere lütfettiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et. Bütün bunları kendi zenginliğinle lütfet. Sen cömert olanların en cömertisin. Göğsümü genişlet. Bana güçlü anlayış nasip et.” Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 148 – Zekânın kuvvetli olması için okunur.

Zikir Niyeti:

Cuma gecesi 1000 defa “Ya Muhsî” ismi şerifinin okunması tavsiye edilir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!