El- Müheymin

EL- MÜHEYMİN

EL-MÜHEYMİN: Mahlukatını gözetleyen ve himayesi altında bulunduran.

Dünyada kendisine kulluk yapanlara eksiksiz karşılık verendir. Görüp, gözetendir.

  • Kur’an’da El-Müheymin İsmi

2 kez zikredilmektedir.

“O Allah ki, O‟ndan başka ilah yoktur. O meliktir, Kuddustür, selamdır, Mü‟mindir, Müheymindir…” (Haşr 23)

  • Hadislerde El-Müheymin İsmi

Cibril hadisinde, Cibril Rasulullah (s.a.v)‟a: “İhsan nedir?” diye sorduğunda, O şöyle buyurmuştu: “İhsan, Allah’ı görüyormuşçasına kulluk yapmandır. Sen onu göremesen de O seni görmektedir.

  • El-Müheymin Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Müheymin. Bizim senden başka kimsemiz yok. Beni, anamı, babamı ve tüm müslümanları koru.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Cinni ve insani tehlikelerden korunmak ve ferasetin artırılması için 145 defa okunması tavsiye edilmiştir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!