El-Mucib

EL-MUCİB

EL-MUCÎB: Kendine dua edip yalvaranların isteklerini işitip hikmetine göre karşılık veren, onları cevapsız bırakmayan

  • Kur’an’da El-Mucîb İsmi

“Kullarım sana Ben’den sorarlarsa de ki: Ben onlara çok yakınım! Bana dua ettikleri zaman onlara icabet ederim. Öyleyse onlar da Ben’im davetime icabet etsinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki olgunluğa ulaşırlar.” (Bakara 186)

“Rableri onların dualarına icabet etti ve şöyle buyurdu: Muhakkak ki ben erkek veya kadın olsun içinizden çaba gösteren hiçbir kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım…” (Ali İmran 195)

  • Hadislerde El-Mucîb İsmi

Duası makbul olan kimseler Rasulullah (s.a.v)’ın bildirdiği üzere şunlardır:

*Yurduna dönünceye kadar hacının duası

*Mücahidin duası

*İyileşinceye kadar hastanın duası

*Müslüman kardeşine gıyabında, yokluğunda dua eden kimse

*Adil imamın duası

*Mazlumun duası

*Evladın anne babaya duası

*Sıkıntıya uğrayan mümin’in duası

*Babanın evladına duası

*İyilik yapılanın iyilik yapana duası

*İftar edinceye kadar oruçlunun duası

*Dönünceye kadar yolcunun duası

*Allah’ı çokça zikredenin duası

*İyiliği emreden, kötülükten sakındıran kimsenin duası

*Helal yiyip içen ve helal giyinenin duası

 (Kenzu‟l-Ummal/Kitabu‟d-Daavat 3304 ve 3326 numaralar arasındaki hadislerden düzenlenmiştir.)

  • El-Mucîb Olan Allah’a Dua Edelim

“Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Âmin!”

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 3025 – Duaların kabul olunması için okunur.

Zikir Niyeti:

Duasının kabul edilmesini isteyen sabah namazından sonra 55 kere “Ya Mücîb” ismini okumalı.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!