El-Mübi

EL-MÜBDİ

EL-MÜBDİ: Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan

  • Kur’an’da El-Mübdi İsmi

“Yaratmayı ilk başlatan Allah’tır, sonra onu tekrar yaratacak olan da Allah’tır. Sonra tekrar Allah’a döndürüleceksiniz.” (Rum 11)

  • Hadislerde El-Mübdi İsmi

“Allah katında dünyanın yok olması, bir Müslüman’ın öldürülmesinden daha hafiftir.” (Tirmizî, Diyât, 7; Nesâî, Muhârebe, 2)

  • El-Mübdi Olan Allah’a Dua Edelim

Ya Rabbim! Beni sen yarattın. Suretimi güzelleştirdiğin  gibi, siretimi de güzelleştir. amin.

  • Hani Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 57 – Her işte muvaffak olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Her gün 56 defa Ya Mübdi ismini zikreden başladığı her işi başarıyla bitirir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!