El-Muahhir

EL-MUAHHİR

El-MUAHHİR: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan

  • Kur’an’da El-Muahhir İsmi

“Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse onu kendisinden başka giderecek yoktur ve eğer sana bir hayır verirse şüphesiz O’nun gücü her şeye yetendir.” (Enam 17)

  • Hadislerde El-Muahhir İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Muhakkak ki Allah, bu Kur’an sayesinde kimi toplumları yüceltir, kimi toplumları ise alçaltır.” (Müslim 817. İbni Mace 218. Darimi 3365. Ahmed 233.)

  • El-Muahhir Olan Allah’a Dua Edelim

Rabb’im!
Sen benim İlâhımsın!
Sana sımsıkı ve tam imanla bağlı bir kader nasip eyle bana!
Kazan ve kaderine razı olanlardan eyle beni!
Beni razı olanlardan;
Beni razı olduklarından eyle Rabb’im! Âmin.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 847 – Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.

Zikir Niyeti:

Günde 100 kere “Ya Muahhir” ismini okuyana, sağlam bir tövbe nasip olur denmiştir

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!