El-Metin

EL-METİN

EL-METÎN: Çok sağlam olan

  • Kur’an’da El-Metîn İsmi

“Ayetlerimizi yalanlayanları, hiç bilmeyecekleri yerden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Onlara mühlet veririm. Çünkü benim tuzağım çok çetin ve kuvvetlidir.” (Araf 182-183)

  • Hadislerde El-Metîn İsmi

Peygamber efendimiz, (Eğer Allah korkusunu kendinize sermaye edinirseniz, rızkınız, ticaretsiz ve sermayesiz gelir) buyurup şu mealdeki âyeti okudu:

(Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder ve rızkını ummadığı yerden gönderir.) [Taberani-Talak 2,3]

  • El-Metîn Olan Allah’a Dua Edelim

Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle şahitlik ederim Sana Rabb’im:

“Lailahe illallahu vahdehu laşerike leh, Allahu Ekberu kebira ve’lhamdü lillahi kesira ve sübhanallahi Rabb’il âlemin, la havle vela kuvvete illa billahil azizil hâkim”

“Allah’tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Allah en büyüktür. Allah’a çok hamd olsun. Güç ve kuvvet aziz ve hâkim olan Allah’a aittir.”

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 500 – Maddi ve manevi sağlam olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

Kalp metaneti isteyenin, günde 100 defa “Ya Metîn” ismi şerifini okumaları tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!