El- Melik

EL-MELİK

EL-MELİK: Mülkün Mutlak sahibi

Mevcudatın sahibi olan Allah, Meliktir.

  • Kur’an’da El-Melik İsmi

Mülk kökünden türeyen “Mâlikü’l-mülk” ve “Melîk” isimleri de Allah için kullanılmaktadır.

“De ki: “Mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu Sen, her şeye Kadir’sin.” (Ali İmrân 26)

“Her şeyin melekutu elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah her türlü eksiklikten münezzehtir.” (Yasin 83)

İşte Kuran’ı, Arapça okunmak üzere indirdik, onda tehditleri türlü türlü açıkladık ki belki sakınırlar yahut onlara ibret verir. Gerçek hükümdar olan Allah Yüce’dir.” (Tâhâ 113, 114)

  • Hadislerde El-Melik İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Allah kıyamet gökleri dürer ve sağ eline alarak şöyle buyurur: “Ben Melik‟im! Cebbarlar (zorbalar) nerede? Ben Melik‟im! Mütekebbirler (büyüklenenler) nerede?” Sonra yeryüzünü dürerek sol eline alır ve şöyle buyurur: “Ben Melik’im! Cebbarlar (zorbalar) nerede? Ben Melik’im! Mütekebbirler (büyüklenenler) nerede?”

  • El-Melik Olan Allah’a Dua Edelim

De ki: “Mülkün sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu Sen, her şeye Kadir’sin.” (Ali İmrân 26)

“De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlâhına.” (Nâs 1,2,3)

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Cenab’ı Hak’kın mülkün gerçek sahibi olduğunu bilen kul, O’nun huzurunda kimseye minnet edemez. İsteyeceğini O’ndan ister.

Ancak, Cenab’ı Hak, sadece Dünyanın değil, ahiretin de Rabbi olduğunu unutmamalı. Cenneti de istemeliyiz.

Zikir niyeti:

Emir sahibi olmak, sözünün tesir etmesi ve hayırlı Rızık için günde 90 kez okunması tavsiye edilmiştir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!