El-Macid

EL-MACİD

EL-MÂCİD: Kıymeti ve şanı büyük, kerem ve cömertliği bol olan

  • Kur’an’da El-Mâcid İsmi

“Allah’ın emrine şaşıyor musun? Ey hane halkı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir. Şüphesiz O, hamde layık olan ve ikramı çok bol olandır.” (Hud 73)

  • Hadislerde El-Mâcid İsmi

Rasulullah (s.a.v) tahiyyatta okumamızı emrettiği “Allahumme salli ve Allahumme barik” dualarının sonunda “Hamid ve Mecîd” isimleri yan yana kullanılır. “şüphesiz sen hamde ve övgüye layık olan, şerefi ve ikramı bol olansın.

  • El-Mâcid Olan Allah’a Dua Edelim

Ey şan ve keremi ölçülere sığmayan Mâcid!
Şânın öyle yüce ki, imanı ebedi saadete vesile eylersin.
Bizi de ebedi saadete erdirdiğin bahtiyarlardan eyle! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli

Günde Zikir Sayısı: 2304 – Kazancın bolluğu için okunur.

Zikir Niyeti:

Vakit namazlarından sonra 48 kere “Ya Mâcid” diyenin saygınlığı artar.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!