El- Kuddüs

EL-KUDDÜS

EL-KUDDÜS: Ayıp ve Kusurlardan ve Noksan Sıfatlardan Münezzeh Olan

Kuddüs ismi cok temiz ve çok pak anlamına gelmektedir. Hatasız ve Mükemmeldir. O’na acizlik bulaşamaz.

  • Kur’an’da El-Kuddüs İsmi

Kuddûs ismi, Kur‟an‟da iki ayette marife (elif lamlı) olarak ve Melik isminden sonra zikredilmektedir.

“Göklerde ve yerde olan her şey Melik, Kuddûs, Azîz ve Hakîm olan Allah’ı tesbih eder.” (Cuma 1)

  • Hadislerde El-Kuddüs İsmi

“Melik ve Kuddûs olan Allah her türlü noksanlıktan uzaktır” Nesâî, Günlük Hayat, c. 2, Had. No: 729

“Her sabah Allah’ın bazı görevli melekleri; “Ey Yaratıklar! Melik ve Kuddûs olan Allah’ı tesbih edin” diye seslenirler.” Nesâî, Günlük Hayat, c. 2, Had. No: 729.

  • El-Kuddüs Olan Allah’a Dua Edelim

Hz. Aişe ( r.a)  Peygamber ( s.a.v) in gece namaz için kalktığında okuduğu dua ve zikirleri şöyle rivayet eder. Gece kalkınca onar kez “Allahu Ekber”, “Elhamdulillâh”, “Sübhânallahi ve bihamdihi”, “Sübhânallahi‟l-Meliki‟l-Kuddûs”, “ Estağfirullah” ve “ Lâ ilâhe illallah” der, sonra da on kez şöyle dua ederdi:

“Ey Allah‟ım! Dünyadaki ve kıyamet günündeki sıkıntılardan Sana sığınırım.”

Ya Rabbi. Ya Kuddüs. Kallbimi dünyevi kirlerden temizle ve sadece senin ve Resulünün sevgisini yerleştir.

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği için okunur. Bu zikri sürekli okuyanlar, günahlardan arınırlar.

Günde zikir sayısı : 170 kez okunması tavsiye edilmiştir.

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!