El-Kerim

EL-KERİM

EL-KERÎM: Keremi çok, lütuf ve ihsanı bol

  • Kur’an’da El-Kerîm İsmi

“İnanıp da salih amel işleyenler için büyük bir mağfiret ve değerli, şerefli bir rızk vardır.” (Sebe 4)

“Muhakkak ki o, değerli, şerefli bir Kur’an’dır.” (Vakıa 77)

“Muhakkak ki bu Kur’an çok değerli, şerefli bir elçinin getirip okuduğu bir sözdür.” (Tekvir 19)

“Oku, senin Rabbin kerem sahibidir.” (Alak 3)

  • Hadislerde El-Kerîm İsmi

 Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Cehennemlik olanlardan ateşten en son çıkacak ve Cennete en son girecek kimseyi iyi biliyorum. Bir adam getirilecek ve Allah; “Ona küçük günahlarını sorun ve büyük günahlarını gizli tutun” buyuracaktır. Bunun üzerine kendisine; “Falan günde şöyle filan günde böyle yaptın” denilecek. Kendisine şöyle denilecek; Senin her günahının yerine sana bir sevap verilecektir.” Bunun üzerine o kimse; “Ya Rabbi! Bir takım günahlar işlemiştim fakat onları burada göremiyorum” diyecektir. (Müslim/İman 17. Tirmizi 2596.)

  • El-Kerîm Olan Allah’a Dua Edelim

 Kerîm Adınla Rabb’im!
Ve İhsanınla ulaştırdığın nimetleri;
Yine İhsanınla ihsan etmemizi nasip eyle!
Bizi kerem sahibi yap! Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

 Günde Zikir Sayısı: 270 – Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak için okunur.

Zikir Niyeti:

İlahi kereme sahip olmak isteyenlerin, uyumadan önce 270 kere “Kerîm” ismi şerifini okumaları tavsiye edilmiştir.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!