El-Kebir

EL-KEBÎR

EL-KEBÎR : Büyüklükte kendisinden daha büyüğü düşünülemeyen.

  • Kur’an’da El-Kebîr İsmi

“Böyledir, çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onun dışındaki taptıkları ise batıldan başka bir şey değildir. Muhakkak Allah uludur, büyüktür.” (Hac 62)

“O görünen âlemi ve görünmeyen âlemi bilir. O çok büyüktür ve çok yücedir.” (Ra’d 9)

  • Hadislerde El-Kebîr İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

“Allah şöyle buyurdu:

“Büyüklük ve azamet bana ait sıfatlardır. Kim bu iki sıfattan birisinde benimle yarışmaya kalkarsa o kimseyi cehenneme atarım.” (İbni Mace/Kitabu‟z-Zühd 1474.)

  • El-Kebîr Olan Alalh’a Dua Edelim

Ya Kebir!

Ya Sahibim!

Ya Allah!

Sen ki Senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda;

Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni!

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 232 – Hürmet görmek için okunur.

Zikir Niyeti:

Borçtan kurtulmak isteyenler, günde 100 defa “Ya Kebîr” ismini okuyabilirler.

Zikre Git

Zikri

-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!