El-Kayyum

EL-KAYYUM

EL-KAYYÛM: Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan

  • Kur’an’da El-Kayyûm İsmi

“Elif lam mim. O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur. O Hay’dır, Kayyum’dur.” (Ali İmran 1-2)

  • Hadislerde El-Kayyûm İsmi

Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Kim üç defa, “Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Hayy ve Kayyum olan Allah‟tan bağışlanma diler ve O’na tevbe ederim” derse, savaştan kaçmış da olsa günahları bağışlanır.” (Tirmizi 3577. Ebu Davud/Salât 7. Hâkim/Müstedrek 1/511. İbni Ebi Şeybe/Musannef 10/300.)

  • El-Kayyûm Olan Allah’a Dua Edelim

“Ey Hayy (diri) ve Kayyum (kullarının bütün işlerini düzenleyen) olan! Rahmetinle Sen’den yardım isterim. Bütün işlerimi düzelt ve yoluna koy. Beni göz açıp kapanıncaya kadar bile kendime bırakma. Âmin

  • Hangi Niyetle ve Nasıl Zikretmeli?

Günde Zikir Sayısı: 156 – Allah’ın izniyle her istekleri olur.

Zikir Niyeti:

Az uyumak isteyen 156 defa “Ya Kayyûm” ismini okumalıdır.

Zikre Git

Zikri

-
+
Field is required!